Perspektiva Doradztwo Personalne & Outsourcing Services

polski |  english |  nederlands |  deutsch |  italiano    

USŁUGI I POMIARY ELEKTRYCZNE
Wyspecjalizowany zespół pracowników firmy PERSPEKTIVA wykonuje kompleksowe usługi z branży elektroinstalacyjnej dla firm i instytucji, a także dla klientów indywidualnych

Pracujemy w oparciu o nowoczesne technologie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, a wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów gwarantuje wysoką jakość usług.

Wykonujemy:

• instalacje elektryczne
• instalacje zasilające
• instalacje odgromowe budynków
• instalacje zabezpieczające (alarm, monitoring wizyjny)
• montaże oraz przeróbki tablic (rozdzielni)
• obsługa serwisowa (banki, szpitale, sklepy, biura, magazyny itp.)
• modernizacje oraz przeglądy konserwacyjne instalacji

OUTSOURCING POMIARÓW OCHRONNYCHPomiary wykonywane są przez naszych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie i odpowiednie do tego kwalifikacje potwierdzone certyfikatami. Wykonujemy pomiary w oparciu o polską normę PN-EN 61010-1.
Pomiary udokumentowane są protokołami wykonanych czynności przekładane przed organami kontrolnymi, np. Państwową Inspekcję Pracy, Strażą Pożarną lub innymi.

Wykonujemy następujące usługi:

Pomiary ochrony przed dotykiem pośrednim (skuteczności zerowania)

Pomiary ochrony przed dotykiem posrednim mają za zadanie sprawdzenie, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych części przewodzących.

Pomiary rezystancji izolacji 1-fazowych i 3-fazowych

Pomiary rezystancji izolacji pozwalają ocenić skuteczność ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz czy nie występuje zagrożenie pożarem.

Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych ma za zadanie podwyższyć stopień ochrony przed dotykiem pośrednim. Stanowią one element ochrony dodatkowej (uzupełniającej) przed porażeniem prądem elektrycznym. Wyłączniki różnicowo-prądowe są dość skomplikowanymi elementami instalacji elektrycznej i dlatego, aby właściwie spełniały swoją rolę, należy zwrócić na nie szczególną uwagę.

Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia pozwalają zapewnić właściwe oświetlenie w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływający na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeñstwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.

Pomiary natężenia obciążenia

Pomiary natężenia obciążenia pozwalają uniknąć awarii instalacji elektrycznej wynikających z lokalnych przeciążeń, niesymetrycznego obciążenia czy niedopasowania poszczególnych jej elementów.

Pomiary instalacji odgromowej

Pomiary instalacji odgromowej pozwalają na ocenę zespołu urządzeń, mającego na celu zbieranie i odprowadzenie całkowicie lub częściowo ładunku elektrycznego (pioruna) do ziemi.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub są zainteresowani współpracą to prosimy o kontakt.